Till lagret levereras 20–50 ton sten varje vecka. Här finns uppemot 1100 stenskivor som väger över 350 ton

Vårt företag är ett av de största i branschen. Vi lämnar garantier på allt arbete vi utför, vi har yrkeskunskap och lång erfarenhet i branschen. Om något skulle gå snett åtgärdar vi detta snabbt och vi tar ansvar för alla delar i arbetsprocessen.

Bra kvalitet, god service och leveranssäkerhet är grundstommen i vår verksamhet. Att förbättra vårt arbetssätt och våra rutiner är en ständigt pågående process. Tack vare egen teknikutveckling och datorisering har vårt arbete effektiviserats radikalt. Delmoment som förr tog en hel dag görs på halva tiden idag.

Vi arbetar med kända leverantörer och arkitekter. Det gynnar våra kunder. Naturligtvis är vi medlemmar i Sveriges Stenindustriförbund och dess europeiska motsvarighet Euroroc. Du kan lita på Landernäs Marmor.